top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

"Ako byť dosť dobrým rodičom" - prednáška a workshop
Milí rodičia a priaznivci Montessori vzdelávania,

dovoľte, aby sme vás srdečne pozvali na prednášku, spojenú s workshopom na tému výchovy detí vo veku 0 - 6 rokov.

Lektorka: Mgr. Zuzana Vašková

Termín: 15.06.2024 , 09:00 - 12:00hod.

Témy:

Vývinové obdobia podľa Dr. Montessori Čo funguje vo výchove?

Čomu sa vo výchove vyhnúť? Digitálne technológie a vývin dieťaťa Prepojenie výchovy doma a v škôlke

Miesto konania:

SMŠ Montessori Banská Bystrica

Trieda SNP 82, 974 01

Vstupné:

10,- eur pre verejnosť 5,- eur pre rodičov detí v SMŠ Montessori Banská Bystrica a ZvolenComments


bottom of page