top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Aktuálne info k dianiu v škôlke


Milí rodičia,

dovoľte mi, aby sme sa na vás obrátili s prosbou o spoluprácu v rámci prevencie koronavírusu v našej škôlke. Od dnešného dňa je potrebné podpísať nové vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré bolo aktualizované na základe situácii z iných miest, kde je situácia horšia. Aby sme naozaj pomohli zabrániť potencionálnemu šíreniu vírusu, je potrebné (a práve v tomto dokumente sa svojím podpisom k tomu zaväzujete), aby v prípade, že ktokoľvek, kto s vami žije v spoločnej domácnosti sa stretol s niekým, kto sa bol v kontakte s infikovanou osobou, aby zostal preventívne doma, pokiaľ sa nepreukáže, že tá osoba bola negatívne testovaná. Čiže napríklad: vy pracujete v kancelárii niekoľko hodín denne s niekým, kto po pár dňoch zistí, že bol v kontakte s niekým, komu vyšli testy na koronavírus pozitívne. V tom prípade, sa osoba, s ktorou pracujete v kancelárii automatický stáva "podozrivou" (terminológia z tlačiva). Táto osoba by sa mala automaticky hlásiť, alebo byť oslovená RUVZ a byť otestovaná. Od vás očakávame, že v tomto prípade zachováte zodpovedný prístup a svoje dieťa do škôlky neprinesiete. Nežiadame vás o tento postup kvôli tlačivu, ktoré podpisujete, ale kvôli tomu, aby sme naozaj mohli zabezpečiť, že škôlka zostane bezpečným miestom nielen pre deti, ale aj pre rodiny. Hlavne preto, že všetci (vrátane zamestnancov) si vďaka bezpečnému prostrediu môžeme budovať vzájomnú dôveru. Ešte pripomíname, že rodičia do škôlky vstupujú v rúškach, taktiež pri predávaní detí budú mať rúška aj zamestnanci.

Ďakujeme za vašu pomoc, podporu a spoluprácu.

Montessori tím

bottom of page