top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Depistáž školskej zrelosti


Depistáž školskej zrelosti, ktorá je určená pre deti v predškolskom veku sa uskutoční 10.12. od 8:00 v našej škôločke v Banskej Bystrici.

bottom of page