top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Depistáž pre predškolákov


Milí rodičia,

v utorok 4.10.22 od 8:00hod. (ZV) a 12.10.22 od 7:30hod. (BB) bude v škôlke v spolupáci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva prebiehať depistáž školskej zrelosti predškolákov.

bottom of page