top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Hlasovanie za projekt " V tieni jaseňov "


Veľmi vás prosíme o zahlasovanie za projekt, ktorý by pomohol zrevitalizovať prostredie za našou škôločkou v Banskej Bystrici. Prezentácia projektov je dostupná aj online na stránke Participatívneho rozpočtu Mesta BB, video je dostupné na: https://drive.google.com/file/d/1QEHUfReMMyIoFgrwfWrRSvB0PIMDAyzc/view?usp=sharing

Hlasovať môže každý Bystričan s trvalým a prechodným pobytom v BB vo veku nad 15 rokov len raz za min. 1 a max. 4 projekty. Buď v Klientskom centre na MsÚ od 07:30-12:00 alebo na Radnici od 08:00-17:00 a v sobotu od 09:00-14:00 jedine osobne, kde si overia číslo OP. Ďakujeme všetkým, ktorí si nájdu čas a podporia nás.

Montessori tím

bottom of page