top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Január 2021 - otvorenie škôlky


Milí rodičia,

v súlade s rozhodnutím ministra školstva z 5.1. 2021 (presné znenie tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/) bude naše zariadenie otvorené od pondelka11.1. 2021 pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo v oblasti, kde sa nedá zo strany zamestnávateľa nariadiť práca z domu. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na detičky.

Váš Montessori tím.

bottom of page