top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Krúžky v SMŠ BB


Milí rodičia,

radi by sme vás informovali o niekoľkých zmenách ohľadom krúžkov:

- krúžok Pohybový príprava začne opäť od prvého februárového pondelka. ⚽

Na základe zapojenia sa do projektu Dajme spolu gól nám do škôlky prišli pomôcky na cvičenie, ktoré nám ostanú a môžeme ich kedykoľvek využívať.

- keďže plaváreň Štiavničky po novom roku upravila otváracie hodiny, plavecký krúžok bude prebiehať nasledovne:🏊

1. skupina v stredu 10:30 - 12:30 hod.

2. skupina v stredu 12:30 - 14:30 hod.

(v prípade nižšieho počtu detí pôjdu všetci spoločne o 10:30 hod.)

- krúžok Keramika začne opäť v piatok 17.1. o 15:00 hod.

Prajeme vám krásne mrazivé dni:-)

bottom of page