top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Októbrová depistáž pre predškolákov

Milí rodičia predškolákov, rozhodli sme sa uskutočniť v našej SMŠ v BB depistáž školskej zrelosti už teraz v októbri. Výsledkom tejto depistáže bude orientačné zhodnotenie úrovne dieťaťa v rôznych oblastiach potrebných na nástup do školy - a teda, aby sme vedeli, na čom by sme ešte počas roka mali popracovať, aby tak vaše dieťaťko bolo čo najlepšie pripravené na nástup do školy. Prosíme rodičov predškolákov, ktorí majú o túto orientačnú depistáž záujem, aby si z nástenky zobrali a vyplnili žiadosť o vyšetrenie.bottom of page