top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Poďakovanie rodičom...


Milí rodičia,

včera som sa zúčastnila medzinárodného webinára, ktorého sa zúčastnilo vyše 100 vlastníkov, manažérov a riaditeľov montessori škôl po celom svete. Názov seminára bol: „Školy na pokraji“ (Schools on the brink) a hlavnou témou bolo, s čím je potrebné sa vysporiadať, keď je škola na pokraji prežitia a ako postupovať pri ich zatváraní. Bola to ťažká téma. Uvedomila som si, že je na svete mnoho montessori zariadení, väčších či menších, pre ktoré je táto téma naozajrealitou a napriek množstvu investícií sú nútení školy zavrieť. Zároveň som bola nesmierne vďačná vám všetkým za to, že ste nám pomohli naše dve malé škôlky udržať. Viem, že služby, ktoré sme vám v tomto období poskytovali, neboli v hodnote 50 percentného školného. Snažili sme sa tu pre vás byť, avšak vieme, že ste to boli vy, na ktorých spočívalo bremeno starostlivosti výchovy. Vieme si predstaviť, čo všetko to obnášalo... vieme, že to mnohokrát bolo veľmi náročné... pre nás dospelých, ale aj pre deti samotné. Chcem sa vám úprimne poďakovať za seba aj za náš celý montessori tím, že vďaka vašej podpore môžeme ďalej pokračovať.

Podporili ste nielen prežitie tohto projektu. Podporili ste škôlku pre 48 detí a ich rodín, zachovali ste 10 pracovných miest. Počas tohto obdobia sme mohli ako učiteľky, popri tom, ako sme sa snažili udržať kontakt s detičkami, pripravovať materiál do škôlky, vzdelávať sa, konzultovať a plánovať. Podarilo sa nám vymaľovať priestor škôlky vo Zvolene, spustiť projekt sťahovania priestorov pre prevádzku v Banskej Bystrici.

Ešte raz mi dovoľte vyjadriť moju úprimnú vďačnosť za vašu trpezlivosť a láskavú podporu počas tohto obdobia.

ĎAKUJEME!

Teším sa na stretnutie s vami,

Radka

bottom of page