• SMŠ Montessori

Posledné Montessori stretnutie v tomto školskom roku - SMŠ BB

Milí rodičia,

rady by sme Vás pozvali na posledné neformálne Montessori stretnutie v tomto školskom roku a to v pondelok 10.6. 2019 od17:00 - 19:00 hod., kde si pri Monte čajiíku budeme spolu s pani Sochorovou vyrábať domácu kozmetiku.

Určite si môžete pripraviť "škôlkarikovské" témy, o ktorých sa pri výrobe môžeme podebatiť :-)

Teší sa na vás váš Monte tím.