top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Prednášky a workshopy pre rodičovVážení rodičia,

takmer 2 roky nám covidová situácia nedovolila pravidelne sa stretávať na našich vzdelávacích workshopoch. Pociťujeme deficit z nemožnosti absolvovať príjemné stretnutia s vami a rozhodli sme sa, že napriek neistej situácii pre vás pripravíme sadu prednášok v mesačných intervaloch.

Keďže chceme súbežne vytvárať priestor pre stretnutia s rodičmi ako vo Zvolene, tak aj v Banskej Bystrici, rozhodli sme sa, že miesta prednášok budeme každý mesiac striedať. Striedať budeme aj školiteľky :) Takže sa budete mať možnosť stretnúť na workshope z každou z nás.

Začíname v Banskej Bystrici 14.10. 2021 o 17.00. úvodom do Montessori pedagogiky a budeme hovoriť o základných princípoch. Počas roka vás prevedieme témami o hraniciach a výchove, senzitívnych fázach a vývojových obdobiach a ukážeme vám aj niektoré prezentácie kurikula Montessori pedagogiky, napr. matematiku, jazyk, prakticky život a pod.

Všetci rodičia, či už z Banskej Bystrice alebo do Zvolena sa môžu prihlásiť na ktorýkoľvek workshop, či prednášku, čo dúfame vytvorí priestor aj pre vzájomné sa obohatenie a spoznanie sa navzájom.

V dôsledku kapacitných možností bude prihlasovanie prebiehať elektronicky cez stránku / link https://www.montessorioz.com/prednasky.

Kapacita je nastavená na 20 účastníkov a účastníčok.

Veľmi sa na vás tešíme a veríme, že strávite 2 hodiny mesačne s nami, ktoré vás utvrdia v tom, že máte dieťa na správnom mieste.

S pozdravom Tím Montessori ZV+BB

bottom of page