• SMŠ Montessori

Prednášky a workshopy pre rodičov

O vnímaní a pochopení detského sveta, o senzitívnych obdobiach a prirodzených tendenciách...

Lektorka: Mgr. Radka Kečkešová