top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Rekonštrukcia priestorov v SMŠ BB

Milí rodičia, priatelia a priaznivci našej Montessori materskej školy, rekonštrukcia priestorov pre elokované pracovisko v Banskej Bystrici je pre škôlku nesmierne finančne náročná, preto by sme vás radi poprosili o podporu prostredníctvom našej výzvy na portáli ludialudom.sk. Budeme vďační aj za zdieľanie. Zo❤️ďakujeme aj za našich škôlkarikov🙏.

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7732


bottom of page