top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Slovko rodičom...


Milí rodičia, dovoľte nám informovať vás o novinkách, ktoré priniesol tento týždeň ako aj o plánoch, ktoré by sme s vašou pomocou radi zrealizovali. Uvedomujeme si, že každé dieťa je iné a prežíva toto obdobie rôzne. Chápeme, že ste to práve vy, rodičia, ktorí sa teraz stávate hlavnými aktérmi vzdelávania vašich detí a tak sme rozmýšľali, ako vás vo vašom úsilí môžeme čo najlepšie podporiť. Napriek presvedčeniu, že by dieťa v predškolskom veku nemalo tráviť veľa hodín pri počítači, rozhodli sme sa od budúceho týždňa spraviť online 30 minútové vstupy 1x denne. V aplikácii ZOOM sa môžu detičky stretávať a spoločne s pani učiteľkou si niečo jednoduché vyrobiť, niečo sa naučiť. Ako ďalšiu podporu z našej strany by sme Vám radi zasielali video blogy, ktoré si môžete s dieťaťom prehrať kedykoľvek počas dňa, koľkokrát budete mať s dieťaťom chuť 😃. Budú to aktivity z montessori prostredia, ktoré môžete aplikovať v domácom prostredí. Na videách sa podieľajú p. učiteľky z oboch našich škôlok. Spolu s video blogmi budeme posielať aj pracovné listy. Prosíme vás, aby ste pri ich zavádzaní rešpektovali princíp dobrovoľnosti a tiež vekovej primeranosti. Budeme radi, ak zohľadníte fakt, že niektoré pracovné listy dieťa neoslovia, alebo budú pre nich náročné, alebo jednoducho nebudú mať “svoj deň”. Boli by sme neradi, aby boli chápané v kontexte domácich úloh, alebo niečoho, čo vaše dieťa musí absolvovať. Naopak, niektoré deti budú mať veľkú túžbu pracovať a pracovné listy mu nebudú poskytovať dostatočnú zásobáreň, aby bol ich “hlad po učení” uhasený. Taktiež vám zašleme zdieľanú tabuľku, kde sa môžte zapísať na konzultáciu o pokroku vášho dieťaťa. Je dosť pravdepodobné, že to budete teraz vy, ktorí nás budete informovať, ako vaše dieťa napreduje ☺️ Našim cieľom je hlavne prispieť k tomu, aby deti nestratili kontakt so škôlkou, s kamarátmi a s pani učiteľkami❤️

bottom of page