top of page
  • Writer's pictureSMŠ Montessori

Usmernenia k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania

Milí rodičia, posielame aktuálne opatrenia, ktoré na svojej oficiálnej stránke zverejnilo Ministerstva školstva, vrátane vyhlásení potrebných k nástupu dieťaťa do MŠ.

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-1-11-2020/?fbclid=IwAR2f2yr1ly1ywCQbeUTKg22hGCeYb7UFYFN1aunapSnuyz_s8ph5zF7l1GMbottom of page