top of page

Deň v našej Monte škôločke

"V škôlke sa máš cítiť dobre. Vojdeš a si taký, aký si.

So všetkými svojimi odlišnosťami, rôznorodými potrebami, v dobré aj menej dobré dni - sem patríš, tu si v bezpečí.

To je dobrá škôlka." 

(Dáša Kočvarová, Montessori-svet, Bratislava)

SMŠ Zvolen

Harmonogram dňa

7.00 - 8.00 hod. 

Príchod detí

7.00 - 10.00 hod.

Pracovný cyklus, práca s didaktickým Montessori materiálom, desiata

10.00 -10.30 hod.

Zdvorilostné lekcie, chôdza po línii, spievanie piesní, básničky, rozcvička , narodeninové oslavy

10.30-11.30 hod.

Pobyt vonku

11.30-12.00 hod.

Návrat do škôlky, hygiena, príprava na obed

12.00 - 12.45 hod.

Obed

12.45 - 14.30 hod.

Spánok menšie deti

12.45 - 13.15 hod.

Oddych staršie deti

13.15- 14.30 hod.

Predškolská výchova

14.30-16.30 hod.

Záujmové krúžky, spontánne hry detí, pobyt vonku a olovrant

SMŠ Montessori Zvolen bola otvorená v septembri 2012. Ide o jednu vekovo zmiešanú triedu s 3 - 6-ročnými deťmi. Momentálne tu pracujú 3 učiteľky a zamestnankyňa, ktorá ma na starosti výdaj stravy. 

 

Obedy sú dovážané z MŠ Hrnčiarska, desiate a olovranty sa pripravujú v škôlke, pričom sa snažíme zohľadňovať požiadavky rodičov, ako aj nové poznatky o zdravej výžive. 

 

Prevádzková doba škôlky je od 7,00 do 16,30 hod.

IMG_20180906_075031.jpg
IMG_20180903_091651.jpg
IMG_20180907_091230.jpg
IMG_20180821_085648.jpg

SMŠ Banská Bystrica

Harmonogram dňa

7:30 – 8:00
Príchod, ranné zvítanie sa

8:00 – 9:15
Pobyt vonku (podľa počasia), ranná rozcvička

9:15 – 11:30
Práca s didaktickým Montessori materiálom, desiata

11:30 – 12:00
Dokončovanie aktivít, chôdza po línii, lekcie slušnosti, básnička/pesnička 

12:00 – 12:45
Hygiena, obed

12:45 – 14:30 (mladšie deti)
Spánok/oddych 

12:45 – 13:15 (predškoláci)
Oddych v triede pri čítaní príbehu

13:15 – 13:45 (predškoláci) 
Predškolská výchova

13:45 – 14:30 (predškoláci)
Voľná práca/ pobyt vonku

14:30 – 15:30
Olovrant

 

SMŠ Montessori Banská Bystrica bola otvorená v septembri 2013. Ide o jednu vekovo zmiešanú triedu s deťmi vo veku  3 - 6 rokov. Momentálne tu pracujú 2 učiteľky a zamestnankyňa, ktorá má na starosti prípravu a výdaj stravy.

 

Obedy sú dovážané zo Športového gymnázia. Desiate a olovranty sú pripravované v škôlke, pričom sa zohľadňujú priania rodičov, ako aj trendy v oblasti zdravej výživy.

 

Prevádzková doba škôlky je od 7,00 do 16,30.

IMG_20180321_085131.jpg
IMG_20180511_091534.jpg
IMG_20180316_094113_BURST001_COVER.jpg
bottom of page