top of page

Učitelia ZŠ

Mgr. Mária Danihelová – učiteľka 1. stupňa ZŠ - Alžbetky, Radanky a Alexa, absolventov v šk. roku 2012/2013


"Deti prichádzajúce z prostredia alternatívy - MŠ Montessori hodnotím veľmi pozitívne. Majú širší všeobecný rozhľad a vynikajú v praktických zručnostiach. Vedia prezentovať a obhájiť svoje názory, za ktoré sa nehanbia. Počas daltonských dní pracujú samostatne, bádajú, tvoria a vyhľadávajú informácie, samostatne tvoria projekty, málokedy im treba podať pomocnú ruku. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý vašu škôlku navštevoval jeden rok, vedel pri vstupe základné poznatky a zručnosti ako poznávanie farieb, čísiel do 6, samoobslužné činnosti (čo sa často u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia nevidí). Kvôli zanedbanej domácej príprave žiak síce nenapreduje rovnako rýchlo ako rovesníci, avšak je v kolektíve obľúbený vďaka sociálnym zručnostiam nadobudnutým aj vo vašej škôlke."

 

Rodičia

Kristína Strapcová – mamička Inky

"Po narodení dcéry a presťahovaní sa do Zvolena sa na mňa hrnuli informácie o tom, že vo Zvolene vzniká Montessori škôlka a rôzne odporúčania. Začala som sa o Montessori pedagogiku zaujímať viac a čoraz viac sa mi páčila. Navyše som spoznala maminu, ktorej dcéra začala túto škôlku navštevovať a bola veľmi spokojná. 
Páči sa mi, že vaša škôlka nie je "jednofarebná" a v malom kolektíve jednotriednej zmiešanej škôlky máte rôznym spôsobom rôzne deti. Pestrosť je pre deti dobrá pre učenie sa tolerancie, empatie, pre konfrontáciu s inakosťou ap. Výskumami je dokázané, že čím je detský kolektív kozmopolitnejší, tým sú "iné" deti menej vystavované diskriminácii. Moja dcéra je mulatka. Myslím, že vaša škôlka jej umožňuje ľahšiu adaptáciu v tom, že nebude pre detský kolektív úplnou exotkou, a to aj preto, že "vaše" deti sú zvyknuté na inakosť. Dcéra môže naopak obohatiť (v)cítenie sa a vedomosti detí vo vašom kolektíve.

Moje dojmy z prístupu k dieťaťu u vás: snaha o individuálny záujem, vyžarovanie pokoja, dospelý ako sprievodca a partner, stanovanie jasných hraníc, podpora sebadôvery dieťaťa pri akejkoľvek činnosti, úcta k dieťaťu v každom druhu komunikácie ap. 

V žiadnej inej škôlke som necítila takú dôveru v dieťa a jeho schopnosti a v schopnosť rozhodovať sa. V žiadnej inej škôlke som necítila taký pokoj a slobodu detí. Žiadne dieťa u vás neblúdi kútmi v kŕči so sklopeným zrakom."

Rodičia

Anna Tadialová – mamička Dominika

"Nevýhodou vašej škôlky je cena, ktorá je vyššia ako v bežných škôlkach. Ale to vnímame ako jedinú nevýhodu. 
Výhodou je samostatnosť, obrovská kreativita detí správnym smerom. Široký záber vedomostí, ktoré Dominik zbiera práve v škôlke... už ako trojročný si spieval pesničku o svetadieloch a aj ich poznal - ani sme doma nedýchali, keď ju spustil :-), vie o planétach a slnečnej sústave. Práve tento týždeň sme rozoberali, ako je to s Mŕtvym morom a vysvetľoval mi, že tam kvôli veľmi slanej vode nie je takmer žiaden život. Pomáhate nám rozvíjať jeho zručnosti, jemnú motoriku, v čom je zjavne popredu voči svojim rovesníkom, a veľa ďalších pozitív. 
Citeľne sa posúva aj v angličtine, kde už sem-tam povie celú vetu, čo je v štyroch rokoch, myslím, fajn.

Iným rodičom odporúčam jednoznačne dať dieťa k vám, aj keď máte obmedzenú kapacitu - čo je smola. Každému dieťatku takáto škôlka prospeje. Nášmu teda určite prospela a ďakujem, že ste. 

Prajem vám všetkým veľa úspechov a zdaru v tom, na čo ste sa dali. Kiežby takýchto škôlok a škôl bolo na Slovensku viac."

bottom of page