Inguška
Inguška

Ing. INGRID KOSOVÁ, PhD. – štatutárna zástupkyňa Montessori, o.z., zakladateľka SMŠ Montessori a Montessori Inštitútu, n.o., učiteľka v SMŠ ZV

Radka
Radka

Mgr. RADKA KEČKEŠOVÁ – manažérka Montessori inštitútu, učiteľka v SMŠ ZV

Anička
Anička

Ing. ANNA HVIZDÁKOVÁ – učiteľka SMŠ ZV

Katka
Katka

Mgr. KATARÍNA WAGNEROVÁ – učiteľka SMŠ BB

Janka
Janka

JANA MOZOLOVÁ - učiteľka SMŠ BB

Sonička
Sonička

SOŇA ZÁVADSKÁ - učiteľka SMŠ ZV

Laura
Laura

LAURA GAŠPAROVÁ - učiteľka SMŠ BB

...a ďalšie:

Anna Kmeťová - výdaj stravy (SMŠ Montessori Zvolen)

Slávka Kováčová - výdaj stravy (SMŠ Montessori Banská Bystrica)

Viac o našom tíme, dosiahnutom vzdelaní, absolvovaných kurzoch a ďalšie informácie nájdete TU.