top of page
  • Prečo máte také vysoké školné?
    Keďže sme súkromné školské zariadenie financované mestom Zvolen, dotácia na jedno dieťa je iba vo výške 80% nákladov z dotácie vo verejnej MŠ. Verejné MŠ však nie sú nútené prevádzkovať sboju činnosť v komerčných budovách a mesto Zvolen ako zriaďovateľ sa podieľa i na nutných rekonštrukčných úpravách objektov. Tieto výhody súkromné zariadenia nemajú. Oproti ostatným súkromný zariadeniam je prevádzkovanie Montessori materskej školy zložitejšie o nutnosť zvýšeného množstva pedagogického personálu, či vyššie náklady na vzdelávanie pedagogičiek, výrobu a zakúpenie špeciálneho didaktického montessori materiálu, ktorý je veľmi drahý. Veľkú časť tohto materiálu sme získali prostredníctvom projektov. Bez príspevku a pomoci rodičov v prostredí slovenského školského systému nie je možné efektívne implementovať prvky Montessori pedagogiky do praxe. Ďakujem Vám za záujem, ktorý je pre nás inšpiráciou v našej práci. Sme tu pre Vaše dieťa.
  • Aké sú podmienky vrátenia školného v prípade dlhodobej choroby dieťatka?
    Školský poplatok sa vracia v prípade, že dieťatko súvisle vymešká 3 a viac kalendárnych týždňov. V zmysle zohľadnenia nákladov spojených s prevádzkou SMŠ, bude výška nároku na vrátenie v sume predstavujúcej 30% z celkového mesačného školného na 1 pracovný deň. Písomnú žiadosť o vrátenie školného je treba podať najneskôr do 10 dní od návratu dieťatka do škôlky.
  • Aké je zloženie stravy a pitného režimu v škôlke?
    Snažíme sa uspokojovať nároky rodičov medzi ktoré patrí aj ponuka vyváženej a pestrej stravy v našej škôločke. Desiaty a olovranty máme väčšinou vo forme ovocia a zeleniny, ktoré si deti môžu samy nastrúhať a nakrájať. V niektoré dni si priamo v škôlke pečieme chlebík alebo pečivo, ktoré si deti môžu samy natrieť pri zachovaní všetkých nárokov na hygienu a bezpečnosť. Čo sa týka pitného režimu, deťom ponúkame nesladený čaj (najmä v zime) alebo vodu (ochucujeme mätou, medovkou, domácim sirupom). Po desiatej a olovrante si deti po sebe umyjú riad. Príprava jedla spolu so stolovaním a upratovaním je neoodeliteľnou súčasťou praktického života v Montessori pedagogike. Cieľom je dosiahnuť samostatnosť a tým zvýšiť jeho sebavedomie a podporiť pocit spolupodieľania sa na živote rodiny, triedy, komunity...Obedy sú zabezpečované dovozom z MŠ Hrnčiarska vo Zvolene a zo Športového gymnázia v Banskej Bystrici.
Rezervačný poplatok
bottom of page