top of page

Náš príbeh...

20151028_115131.jpg

Príbeh našej škôlky začali písať Ingrid Kosová a Zuzana Almáši Koreňová, keď v roku 2009, pri implementácii projektu v oblasti vzdelávania rómskych detí, nahliadli do triedy, kde sa učili deti z najchudobnejšej lokality mesta Zvolen. Ihneď bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. Apatické výrazy detí, ktoré sú zvyknuté behať v okolí domu, niektoré ležiace na lavici, niektoré dokonca s rukami za chrbtom a bez záujmu odriekavajúce počítanie od jeden do desať. Učiteľka prejavujúca nesmiernu snahu o ich zaangažovanosť, príliš hlučná a frustrovaná. Dostavil sa pocit ľútosti vo vzťahu k učiteľke aj deťom a silná nutkavá potreba zmeniť daný stav.

Najskôr bolo surfovanie po internete a objavenie textu o prvom Dome detí na chudobnom predmestí Ríma v roku 1907. O zázraku, ktorý Mária Montessori urobila s deťmi z nepodnetného prostredia. Myšlienka pracovať s rómskymi deťmi metódou Márie Montessori Ingu a Zuzanu silne nadchla a okamžite sa prihlásili na kurz pedagogiky Márie Montessori. V roku 2010 spoločne založili občianske združenie MONTESSORI, o. z. Prvý rok združenie implementovalo projekty s deťmi v základných školách, prostredníctvom ktorých bol zakúpený náš prvý Montessori materiál. Avšak bez systematickej práce nemohli byť výsledky detí viditeľné, a tak vznikla myšlienka začať pracovať s deťmi od predškolského veku a založiť vlastnú materskú školu.

Od roku 2011 sa do tímu pridali Kvetka a Janka, ktoré viedli Montessori kluby pre mamičky s deťmi do 3 rokov a zároveň pomáhali pri otváraní prvej Montessori škôlky, kde od septembra 2012 začali pracovať ako učiteľky. V nasledujúcom roku bola otvorená vďaka Radke, Ivke a Monike aj Súkromná materská škola Montessori v Banskej Bystrici. V oboch škôlkach došlo v priebehu posledného roka k personálnym zmenám, no stále v nich pracujú ľudia, ktorí dávajú deťom celé svoje srdce a venujú im množstvo svojho času. Viac informácií o ľuďoch, pracujúcich v našej škôlke nájdete v sekcii O škôlke - Náš tím.

a4c3c2971be51fe4abb66c6000b833e0--montes
bottom of page