top of page

Cenník školských poplatkov na šk. rok 2024/2025

Pri jednorazovej (t. j. ročnej) platbe školného si môžete uplatniť zľavu 5% z celkovej sumy ročnej platby.

Súrodenecká zľava je 25% z ceny školného.

Cenník SMŠ 2024-2025.jpg
piggy-bank

Preddavok na stravu:
Zvolen                     60 € / mesačne
Banská Bystrica      60 € /mesačne

Pokyny k platbe - krok za krokom...

  • Doneste, resp. zašlite vyplnenú prihlášku potvrdenú lekárom najneskôr do konca augusta v danom roku.

  • Najviac do dvoch týždňov od podania prihlášky zaplaťte registračný poplatok 100€ na č.ú:

      SMŠ Banská Bystrica       IBAN: SK85 0900 0000 0050 4427 3468

      SMŠ Zvolen                      IBAN: SK36 0900 0000 0050 3655 7321

Ako variabilný symbol uveďte rodné číslo dieťaťa a do poznámky napíšte meno dieťaťa.

Registračný poplatok je forma prihlásenia dieťaťa, ktorou záväzne vyjadrujete svoj záujem o dochádzku do škôlky a ktorý Vám zaručí zaradenie do poradovníka. Do konca mája príslušného školského roka od nás obdržíte vyjadrenie o prijatí, prípadne neprijatí dieťatka do škôlky, na základe ktorého sa môžete rozhodnúť o ponechaní alebo vrátení rezervačného poplatku. Viac o rezervačných poplatkoch TU.

  • Mesiac pred nástupom dieťaťa do škôlky zaplaťte najneskôr do 20. dňa v mesiaci školný poplatok a poplatok za stravu. ​

  • V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok k platbám nás kontaktujte. Veľmi radi Vám pomôžeme.

 

bottom of page