montessorius

Od vzniku škôlky sme sa snažili poskytnúť vzdelanie aj deťom pochádzajúcim z chudobného a sociálne znevýhodneného prostredia. Na tento účel bol zriadený Štipendijný fond Montessorius – Anjel pre všetky deti, do ktorého sme sa snažili nájsť  sponzorov, ochotných prispieť  a finančne podporovať vzdelávanie týchto detí. Bohužiaľ, aj napriek našej snahe sa nám nepodarilo získať dostatok prostriedkov potrebných na ufinancovanie vzdelávania týchto detí bez platenia školských poplatkov.  

Nevzdávame sa však a v našom úsilí pomáhať vzdelávaním pokračujeme inou cestou. Po dohode s deťmi a rodičmi sme sa v našej škôločke rozhodli adoptovať 5 ročné dievčatko z Kene, na ktoré prispievame v sume 25 EUR z rozpočtu škôlky. A toto je naša nová kamarátka Rosaline :-)

DSC07822.jpg
DSC07797.jpg