top of page
​"Jediným testom správnosti pri vzdelávacom procese je šťastie dieťaťa". Maria Montessori
Slovko rodičom alebo s láskou a s rešpektom k Vašim deťom...

Vieme, aký ťažký je pre rodičov výber škôlky...Tá veľká zmena, to obdobie, kedy sa z Vášho drobčeka stáva škôlkar, je náročné pre Vás i pre neho.

V našej škôlke deti citlivo a empaticky uvádzame do vekovo zmiešaného kolektívu. Snažíme sa vytvárať také prostredie, v ktorom rešpektujeme individuálne schopnosti a odlišnosti každého dieťaťa. 

Nie všetky deti robia v tú istú chvíľu rovnaké činnosti - jedno stavia ružovú vežu, iné skúma matematické zákonitosti, ďalšie poznáva písmenká...Na tieto činnosti dieťa využíva didaktický montessori materiál, ktorý je vytvorený tak, aby sa dieťa hralo        a zároveň nevedome učilo. Deti vedieme k samostatnosti, zodpovednosti, empatii a tiež k úcte k sebe i k svojmu okoliu.

Sme sprievodcami Vašich detí a našim poslaním je deti podporovať, pomáhať im napĺňať ich vlastný potenciál a vytvárať svet,      v ktorom sú vzájomná úcta a porozumenie samozrejmosťou. To všetko za pomoci Montessori vzdelávania, rešpektujúceho prístupu a samozrejme vás - rodičov. 

AKTUALITY

Rastieme s Montessori...

alebo čo je nové v našej škôločke, čo sme videli,

zažili, naučili sa:-)

ZELENÁ ŠKOLA
logo_zs.jpg
logo Monte, o.z..jpg
logo Montessori Inštitút.jpg
Montessori Centrum Zvolen
Virtuálna prehliadka priestorov Montessori škôlky vo Zvolene
bottom of page