top of page
Program Zelená škola

Naša škôlka sa v roku 2023/2024 opätovne zapojila do programu Zelená škola. Zelená škola je environmentálny vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Po minulé roky sme sa venovali téme Odpad, Zeleň a ochrana prírody a na najbližšie dva roky sú našou témou Potraviny.
Tešíme sa, že sme sa spoločne s vami rozhodli venovať práve tejto téme a priniesť do škôlky čo najviac nápadov, ktoré môžme zrealizovať.

Koordinátorkou pre škôlku vo Zvolene je pani učiteľka Soňa Závadská. Koordinátorka  sa zúčastňuje školení, ktoré organizuje Zelená škola a následne odovzdáva informácie zo školení na stretnutiach kolégiu. Kolégium sa stretáva podľa potreby, približne každé 3 mesiace. Členmi kolégia sú Janette Ziane, Elka Klementova, Evka Čabáková, Kristína Novotová, Zdenka Ozdincová a Anička Beňová. Na našich stretnutiach, ktoré prebiehajú osobne, ale aj online formou konzultujeme potrebné aktivity pre zvolenú tému. Postupy pri realizáciách diskutujeme aj s našou kuchárkou Aničkou Kmeťovou. Všetky informácie, ktoré sa na stretnutí preberajú sú posielané mailom aj ostatným rodičom, aby aj oni boli informovaní a poprípade sa zapojili do programu:-)

logo_zs.jpg

 V akčnom pláne sme sa zamerali hlavne na formu zážitkového vyučovania v exteriéri.

  • Aj naďalej sa venujeme správnemu triedeniu komunálneho odpadu s citom životnému prostrediu. 

  • Okrem osobnej a emailovej komunikácie sú všetky informácie o plánovaných aj zrealizovaných aktivitách k dispozícii rodičom na nástenke, ktorú pravidelne aktualizujeme. 

Ďakujeme za spoluprácu a možnosť zapojiť sa do tohto úžasného projektu. Vďaka Zelenej škole zlepšujeme životné prostredie a zisťujeme, ako sa dá všetko robiť aj iným, lepším a šetrnejším spôsobom k našej planéte.

Návšteva biofarmy

Brigáda 2024

bottom of page