top of page
Program Zelená škola

Naša škôlka sa v roku 2019 zapojila do programu Zelená škola. Zelená škola je environmentálno vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Koordinátorkou pre škôlku vo Zvolene sa stala pani učiteľka Anna Hvizdáková. Členmi kolégia sú rodičia Mgr. Filip Vágner, Ing. Laura Gašparová, Ing. Zuzana Rajecká, manželia Svitkovci a učiteľka SMŠ Montessori Soňa Závadská. Ku každému stretnutiu sú pozývané aj pani kuchárka Anna Kmeťová a pani upratovačka Gabriela Stankovičová.  Všetky informácie, ktoré sa na stretnutí preberajú sú posielané mailom aj ostatným rodičom, aby aj oni boli informovaní a poprípade sa zapojili do programu:-)

logo_zs.jpg

Koordinátorka Anna Hvizdáková sa zúčastňuje školení, ktoré organizuje Zelená škola a následne odovzdáva informácie zo školení na stretnutiach kolégia. Kolégium sa stretáva podľa potreby, približne každé 3 mesiace. Na stretnutiach sa doteraz diskutuvalo o metóde siedmych krokov, vybrala sa potrebná téma pre škôlku a riešil sa akčný plán, ktorý by sa mal začať  realizovať od marca 2020. Realizácii predchádza schválenie plánu pani Zuzanou Gallayovou.

Po absolvovaní auditu v zvolenskej škôlke sme si vybrali tému ODPAD. V akčnom pláne sme sa zamerali hlavne na kompostovač, správne triedenie odpadu, výstavbu bylinkovej záhrady a minimalizáciu odpadu. Tiež sme sa zamerali na edukáciu detí v škôlke, ich rodičov, starých rodičov a edukáciu okolia škôlky prostredníctvom tvorivých, hravých aktivít a aktivít zameraných na úpravu a čistotu okolia škôlky.

Fotografie z našich zelených aktivít nájdete tu:

montessori_zelena_skola

Učíme sa triediť odpad...

Rozprávali sme sa o triedení odpadu a spoločne sme si odpad potriedili do správnych košov.

Kamaráti mali pred košmi debničku s rôznym odpadom a postupne chodili a dávali odpad do správneho koša.

foto 2.jpg
foto1.jpg

Kontajnery na triedený odpad

Triedením odpadu sa zaoberáme už dlhšie. V škôlke máme koše na triedený odpad a deti sme naučili, ako sa odpad triedi. Vyhodiť sme ho už ale nemali kam, takže putoval do bežného komunálneho odpadu L Tým, že sa naša škôlka zapojila do programu Zelená škola a zvolili sme si tému odpad, zamerali sme sa vyriešiť situáciu s kontajnermi. Veľmi nám pomohol jeden z našich oteckov, pán Mgr. Filip Vágner, ktorý sa chopil iniciatívy a na základe jeho komunikácie s mestom Zvolen a tiež s firmou Pedersen pribudol začiatkom januára pred budovu našej škôlky kontajner na bioodpad a  koncom apríla 2020 aj nové kontajnery na sklo, kovy, papier a plast. Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme mestu Zvolen za pomoc.

odpad.jpg

Zelená inšpirácia pre vás...

Kamaráti na tomto linku nájdete 6 online príbehov a 6 audio nahrávok v podaní herečky Katky Mikulovej. Traja zvierací kamaráti mačička Tola, sovička Pola a psíček Emil putovali krajinami, aby pomohli vyriešiť problémy, ktoré trápia nielen ich, ale celú Zem: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Maľovanie odpadkových košov

V našej škôlke sme mali koše, ktorých farba nezodpovedala skutočnosti. S kamarátmi sme sa ich rozhodli premaľovať na skutočnú farbu kontajnerov. Museli sme premaľovať oranžový kôš, ktorý máme na zmesový odpad na čierno a zelený kôš, ktorý používame na bioodpad na hnedo. Pri maľovaní sme sa zabávali :-)

2.jpg
3.jpg
5.jpg

A tu  máme hotové koše. Hnedý na bioodpad, žltý na plast, modrý na papier a čierny je na komunálny odpad.

Ako sme hľadali kontajner na elektroodpad

Na kolégiu sme sa rozprávali o tom, že by sme v škôlke zriadili zberné miesto pre baterky a zubné kefky. Avšak pri schvaľovaní akčného plánu nám bolo poradené, aby sme zbytočne neprinášali odpad do škôlky, ale aby sme v blízkosti škôlky našli miesto, kde sa dajú tieto odpady vyhodiť. 
Počas prechádzky sme sa vybrali teda pátrať po kontajnere s elektroodpadom. Išli sme okolo parku na Zlatom potoku, Lidla, paneláku a kontajner na elektroodpad bol pred nami:-)

baterky 1.jpg

Zisťovali sme, čo všetko  môžeme do neho hodiť a tu je návod:

baterky 2.jpg

Deti sa rozhodli, že odteraz baterky budú vhadzovať do tohto kontajnera spolu s rodičmi. 

Ako si deti vyrobili smetný kôš na detské ihrisko

kôš3.jpg
koš1.jpg
kôš4.jpg

V našom akčnom pláne sme si splnili ďalší cieľ a to výrobu smetného koša na detské ihrisko. Použili sme vyradený kôš z interiérových priestorov a pomaľovali ho akrylovými farbami. Kamaráti si kôš vymaľovali pestrými farbami, dúhou a kvetmi. Zabavili sme sa a vyrobili sme praktickú vec! Deti, okrem toho, že majú parádny kôš na komunálny odpad, získali aj dobrý pocit z vlastnej práce.

Ako sa učíme triediť odpad

Triedime bioodpad

Vyrábame nákupnú tašku:-)

Odpočet nášho akčného plánu k 30.11.2020

Milí rodičia a priaznivci našej škôločky,

radi by sme vás informovali o tom, si vaše deti vedú v projekte Zelená škola a ako sa starajú o našu prírodu. Celý odpočet nájdete TU.

Na poslednom kolégiu Zelenej školy sme sa dohodli, že plastové fľaše zo škôlky z drogérie budeme odovzdávať do čapovaného obchodu s drogériou s názvom KRASOMILA. Tento obchod nájdete vo Zvolene na malej vlakovej stanici a ak máte doma aj vy prázdne fľaše z drogérie, môžete ich sem priniesť.

Môžete si tu načapovať novú drogériu, alebo fľaše, ktoré prinesiete, použijú pre druhých. Takto nám spolu s deťmi pomôžete minimalizovať odpad a chrániť prírodu aj vy :-)

Tiež sme sa na kolégiu dohodli, že ušijeme látkové vrecká na výlety pre deti, aby sme nemuseli míňať papierové alebo plastové vrecká. A taktiež sme sa rozhodli ušiť pre deti látkové vrecká aj na Mikuláša:-)

Za tieto dva roky sme už s deťmi urobili kopec práce z ktorej máme radosť všetci naokolo.

Ďakujeme, že nás stále podporujete a pomáhate nám.

Tím SMŠ Montessori

Poďakovanie za spoluprácu 

Vďaka projektu zelená škola sme sa zapojili do rôznych aktivít, ktoré zlepšujú naše životné prostredie.  Začali sme spolupracovať s obchodom na čapovanú drogériu KRASOMILA, kde odovzdávame nepotrebné plastové fľaše zo škôlky. Tiež nám pri realizácií projektu s látkovými mikulášskymi balíčkami pomohla a zasponzorovala látkou pani, ktorá má e - shop s metrážou – Ada Heis. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nám pomohli učiť deti myslieť ekologicky. Ušili sme aj látkové vrecúška na desiaty, keď chodíme na výlety. Naša Anka – kuchárka nám urobí a zabalí desiatu do týchto vrecúšok a nemusíme míňať plastové vrecká.

Krasomila.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg

Nová aktivita

5.jpg
4.jpg

Deti pomocou tejto aktivity prichádzajú na to, aký variant produktu je z dlhodobého hľadiska najvhodnejší a prečo. 

Náš ekokódex

Zelené aktivity SMŠ Montessori

Zbierka pre deti

Urobili sme charitatívnu zbierku pre deti na Balkáne. Spolu s deťmi sme doma hľadali hračky, oblečenie, ktoré už nenosíme a zaniesli sme to deťom na Balkáne. Chceli sme niekoho potešiť a zároveň využiť už nepoužívané veci a hračky. Podarilo sa nám to a obdarovaným deťom sme urobili veľkú radosť a radosť sme mali aj my z toho, že sme niekomu vyčarili úsmev na tvári. 😊

zbierka 1.jpg
zbierka 2.jpg

Vyrábame si čistiace prostriedky

Čistiaci prostriedok na sklo: Zmiešali sme vodu, ocot a vonnú esenciu.

Čistiaci prostriedok na mosadz: Zmiešali sme ocot, múku  a soľ do krémovej konzistencie. 

čistiaci 1.jpg
čistiaci 3.jpg
čistiaci 2.jpg

Ako sme oslávili Deň Zeme

Deň Zeme sme začali zbieraním odpadkov na ihrisku a v okolí škôlky.

2.jpg
1.jpg

Deti vyrobili hmyzie domčeky s prírodnín, čo našli okolo. 

3.jpg
4.jpg

Potom sme si rozprávali o triedení odpadu a prakticky sme si to spoločne skúšali. 
Rozprávali sme sa o tom, prečo sa triedi a ako tým vieme chrániť prírodu.

6.jpg
5.jpg

No a na druhý deň sme sadili. Zasadili sme šalátik, reďkovky, mrkvu, hrášok a fazuľku. Tento deň sme si poriadne všetci užili 😊.  

8.jpg
9.jpg
7.jpg
bottom of page