Program Zelená škola

Naša škôlka sa v roku 2019 zapojila do programu Zelená škola. Zelená škola je environmentálno vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Koordinátorkou pre škôlku vo Zvolene sa stala pani učiteľka Anna Hvizdáková. Členmi kolégia sú rodičia Mgr. Filip Vágner, Ing. Laura Gašparová, Ing. Zuzana Rajecká, manželia Svitkovci a učiteľka SMŠ Montessori Soňa Závadská. Ku každému stretnutiu sú pozývané aj pani kuchárka Anna Kmeťová a pani upratovačka Gabriela Stankovičová.  Všetky informácie, ktoré sa na stretnutí preberajú sú posielané mailom aj ostatným rodičom, aby aj oni boli informovaní a poprípade sa zapojili do programu:-)

Koordinátorka Anna Hvizdáková sa zúčastňuje školení, ktoré organizuje Zelená škola a následne odovzdáva informácie zo školení na stretnutiach kolégia. Kolégium sa stretáva podľa potreby, približne každé 3 mesiace. Na stretnutiach sa doteraz diskutuvalo o metóde siedmych krokov, vybrala sa potrebná téma pre škôlku a riešil sa akčný plán, ktorý by sa mal začať  realizovať od marca 2020. Realizácii predchádza schválenie plánu pani Zuzanou Gallayovou.

Po absolvovaní auditu v zvolenskej škôlke sme si vybrali tému ODPAD. V akčnom pláne sme sa zamerali hlavne na kompostovač, správne triedenie odpadu, výstavbu bylinkovej záhrady a minimalizáciu odpadu. Tiež sme sa zamerali na edukáciu detí v škôlke, ich rodičov, starých rodičov a edukáciu okolia škôlky prostredníctvom tvorivých, hravých aktivít a aktivít zameraných na úpravu a čistotu okolia škôlky.

Fotografie z našich zelených aktivít nájdete tu:

Učíme sa triediť odpad...

Rozprávali sme sa o triedení odpadu a spoločne sme si odpad potriedili do správnych košov.

Kamaráti mali pred košmi debničku s rôznym odpadom a postupne chodili a dávali odpad do správneho koša.

Kontajnery na triedený odpad

Triedením odpadu sa zaoberáme už dlhšie. V škôlke máme koše na triedený odpad a deti sme naučili, ako sa odpad triedi. Vyhodiť sme ho už ale nemali kam, takže putoval do bežného komunálneho odpadu L Tým, že sa naša škôlka zapojila do programu Zelená škola a zvolili sme si tému odpad, zamerali sme sa vyriešiť situáciu s kontajnermi. Veľmi nám pomohol jeden z našich oteckov, pán Mgr. Filip Vágner, ktorý sa chopil iniciatívy a na základe jeho komunikácie s mestom Zvolen a tiež s firmou Pedersen pribudol začiatkom januára pred budovu našej škôlky kontajner na bioodpad a  koncom apríla 2020 aj nové kontajnery na sklo, kovy, papier a plast. Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme mestu Zvolen za pomoc.

Zelená inšpirácia pre vás...

Kamaráti na tomto linku nájdete 6 online príbehov a 6 audio nahrávok v podaní herečky Katky Mikulovej. Traja zvierací kamaráti mačička Tola, sovička Pola a psíček Emil putovali krajinami, aby pomohli vyriešiť problémy, ktoré trápia nielen ich, ale celú Zem: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Maľovanie odpadkových košov

V našej škôlke sme mali koše, ktorých farba nezodpovedala skutočnosti. S kamarátmi sme sa ich rozhodli premaľovať na skutočnú farbu kontajnerov. Museli sme premaľovať oranžový kôš, ktorý máme na zmesový odpad na čierno a zelený kôš, ktorý používame na bioodpad na hnedo. Pri maľovaní sme sa zabávali :-)

A tu  máme hotové koše. Hnedý na bioodpad, žltý na plast, modrý na papier a čierny je na komunálny odpad.

Ako sme hľadali kontajner na elektroodpad

Na kolégiu sme sa rozprávali o tom, že by sme v škôlke zriadili zberné miesto pre baterky a zubné kefky. Avšak pri schvaľovaní akčného plánu nám bolo poradené, aby sme zbytočne neprinášali odpad do škôlky, ale aby sme v blízkosti škôlky našli miesto, kde sa dajú tieto odpady vyhodiť. 
Počas prechádzky sme sa vybrali teda pátrať po kontajnere s elektroodpadom. Išli sme okolo parku na Zlatom potoku, Lidla, paneláku a kontajner na elektroodpad bol pred nami:-)

Zisťovali sme, čo všetko  môžeme do neho hodiť a tu je návod:

Deti sa rozhodli, že odteraz baterky budú vhadzovať do tohto kontajnera spolu s rodičmi. 

Kontakt - SMŠ Montessori Zvolen

Prachatická 1A

960 01 Zvolen

Tel.: 0903 551 061

Mail: montessori.zv@gmail.com

  • SMŠ Zvolen

Kontakt - SMŠ Montessori Banská Bystrica

Trieda SNP 54, Pavilón A

974 01 Banská Bystrica

Tel.: 0917 962 922

Mail: montessori.zv@gmail.com

Web: www.montessoribb.sk

  • SMŠ Banská Bystrica

Podporiť nás môžete prostredníctvom

MONTESSORI, o.z.

 IČO: 42189411

V mene našich detí ĎAKUJEME.

© 2018 Súkromná materská škola Montessori

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now