top of page
Program Zelená škola

V roku 2019 sa naša škôlka zapojila do programu Zelená škola. Byť zelenší sme sa v našej škôlke snažili aj pred vstupom do programu, avšak, keď sme sa dozvedeli o jeho existencii, bola pre nás len otázka času kedy sa zapojíme. Myšlienky a podstata celého programu je veľmi blízka filozofii, ktorú v našej Montessori škôlke denne žijeme.

V roku 2023/2024 sme sa opätovne zapojili do tohto zeleného programu:-) Po minulé roky, sme sa venovali téme Odpad, Zeleň a ochrana prírody. A na najbližšie dva roky sú našou témou Potraviny...
Tešíme sa, že sme sa spoločne s vami rozhodli venovať práve tejto téme a priniesť do škôlky čo najviac nápadov, ktoré môžeme zrealizovať.

Koordinátorkou pre škôlku v Banskej Bystrici je pani učiteľka Janka Mozolová.Koordinátorka  sa zúčastňuje školení, ktoré organizuje Zelená škola a následne odovzdáva informácie zo školení na stretnutiach kolégiu. Kolégium sa stretáva podľa potreby, približne každé 3 mesiace. Členmi kolégia sú rodičia ...................... a učiteľka SMŠ Montessori.................... Na našich stretnutiach, ktoré prebiehajú osobne, ale aj online formou konzultujeme potrebné aktivity pre zvolenú tému. Postupy pri realizáciách diskutujeme aj s našou kuchárkou Nataliiou. Všetky informácie, ktoré sa na stretnutí preberajú sú posielané mailom aj ostatným rodičom, aby aj oni boli informovaní a poprípade sa zapojili do programu:-)

V akčnom pláne sme sa zamerali hlavne na formu zážitkového vyučovania v exteriéri. Aj naďalej sa venujeme správnemu triedeniu komunálneho odpadu s citom životnému prostrediu. Okrem osobnej a emailovej komunikácie sú všetky informácie o plánovaných aj zrealizovaných aktivitách k dispozícii rodičom na nástenke, ktorú pravidelne aktualizujeme. Ďakujeme za spoluprácu a možnosť zapojiť sa do tohto úžasného projektu. Vďaka Zelenej škole zlepšujeme životné prostredie a zisťujeme, ako sa dá všetko robiť aj iným, lepším a šetrnejším spôsobom k našej planéte.

Naše aktivity 2023-2024
logo_zs.jpg

Náš EKO KÓDEX

image_67214081.JPG
image_50444289.JPG
bottom of page