top of page
Program Zelená škola

V roku 2019 sa naša škôlka zapojila do programu Zelená škola. Byť zelenší sme sa v našej škôlke snažili aj pred vstupom do programu, avšak, keď sme sa dozvedeli o jeho existencii, bola pre nás len otázka času kedy sa zapojíme. Myšlienky a podstata celého programu je veľmi blízka filozofii, ktorú v našej Montessori škôlke denne žijeme.

Kolégium sme zostavili pomerne rýchlo. Členovia kolégia sú najmä rodičia predškolákov, takže sa od budúceho roka pravdepodobne mierne obmení. Momentálne kolégium tvorí koordinátorka kolégia – Katarína Wagnerová, učiteľka Janka Mozoľová, za rodičov sú to: Andrea Fabišiková, Katarína Lahová, Žofia Kukučková, Martin Lunter. Širšie kolégium tvoria pani upratovačka Bučková a naša pani gazdinka Slávka Kováčová.

logo_zs.jpg

Spolu s kolégiom sme sa rozhodli vybrať si ako kľúčovú tému ODPAD. Zhodli sme sa natom, že je to jedna z elementárnych oblastí a pokiaľ v tej nerobíme maximum, ťažko sa zamerať na niečo iné.  Spoločne sme zrealizovali audit a vytvorili akčný plán podľa Metodiky 7 krokov. Do každej fázy projektu sa snažíme v čo najväčšej možnej miere zapájať naše deti a môžem povedať, že témy týkajúce sa životného prostredia ich veľmi oslovujú a chcú byť v oblasti ochrany životného prostredia aktívne.  Teraz náš čaká rok plný realizácie aktivít, ktoré sme si naplánovali, čo vyžaduje najviac práce, ale zároveň sa na túto časť aj najväčšmi tešíme. V akčnom pláne sme sa zamerali nato, ako redukovať množstvo odpadu – začať si čapovať mlieko, kupovať čapovanú drogériu, znovu využívať papier, vymeniť mikroténové sáčky za vlastnoručne ušité vrecká, kompostovanie odpadu, ale aj aktivity zamerané na vzdelávanie nielen deti a rodičov škôlky, ale aj širšieho okolia.

Cieľom nášho zapojenia sa do programu nie je v úzkom kruhu diskutovať o enviroproblémoch, ale meniť myslenie a s ním súvisiace konanie celej komunity škôlky a jej širšieho okolia.

Naše aktivity 2022-2023

Náš EKO KÓDEX

image_67214081.JPG
image_50444289.JPG

Brigáda - jún 2022

Bánoš

Lisovanie kvetín

Manažér ovzdušia - mapovanie vnútrobloku

Sáčky pre psíčkarov